وکیل حقوقی
نکات مهم در خصوص نحوه شکایت از تامین اجتماعی ۰۳ شهریور ۱۴۰۱

نکات مهم در خصوص نحوه شکایت از تامین اجتماعی

نکات مهم در خصوص نحوه شکایت از تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است که به صورت ویژه در حوزه بیمه فعالیت می کند. از آن جایی که امکان تخلف یا فعالیت های غیرمجاز در هر سازمانی وجود دارد گاهی مراجعین به این سازمان شکایاتی مبنی بر نحوه خدمات رسانی کارمندان آن دارند. در […]

چرا باید به وکیل مراجعه کنیم؟ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

چرا باید به وکیل مراجعه کنیم؟

چرا باید به وکیل مراجعه کنیم؟ وکالت حرفه‌ای است که هدف آن تحقق عدالت قضایی، دفاع از حقوق اشخاص و کمک به افراد برای احقاق حقوق پایمال شده‌ آنها و اجرای قانون به منظور برقراری نظم عمومی است. توسعه جوامع، تخصصی شدن کارها و پیچیدگی‌ زندگی در جامعه امروزی، نیاز به آشنایی با موضوعات حقوقی […]