گرمی
بهمن قهرمانزاده رئیس شورای اسلامی شهر گرمی از انتخابات پیش رو انصراف داد ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

بهمن قهرمانزاده رئیس شورای اسلامی شهر گرمی از انتخابات پیش رو انصراف داد

بهمن قهرمانزاده رئیس شورای اسلامی شهر گرمی از انتخابات پیش رو انصراف داد به گزارش اخبار شهر گرمی بهمن قهرمان زاده ، رئیس شورای اسلامی شهر گرمی با صدور بیانیه ای از نامزدی خود در ششمین دوره انتخابات شورای شهر گرمی انصراف داد. متن اعلامیه این عضو شورای شهرداری به شرح زیر است: « والذین […]