نهضت سوادآموزی اردبیل آموزش و پرورش اردبیل احمد ناصری
نهضت آموزش بیسوادان در ۹ مرکز یادگیری محلی در اردبیل ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

نهضت آموزش بیسوادان در ۹ مرکز یادگیری محلی در اردبیل

نهضت آموزش بیسوادان در ۹ مرکز یادگیری محلی در اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، سید غلامحسین گنجی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش و سوادآموزی استان اردبیل اظهار کرد: شعاری که امسال برای فراگیری آموزش در نظر گرفته شده بهبود زندگی و افزایش مهارت در جهت کاهش فاصله […]