نهال
نیاز آبی نهال زردآلو و آلو چقدر است و چطور به باردهی آن کمک کنیم؟ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

نیاز آبی نهال زردآلو و آلو چقدر است و چطور به باردهی آن کمک کنیم؟

نیاز آبی نهال زردآلو و آلو چقدر است و چطور به باردهی آن کمک کنیم؟ نهال زردآلو و نهال آلو هر دو از بهترین نهال ها برای راه اندازی باغ میوه هستند. با خرید نهال های باکیفیت می توانید در مدت عمر اقتصادی نهال ها، میوه های پربار را برداشت کنید. این به شرطی اتفاق […]