مواد غذایی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محسن ارزنلو
کاهش تقلب در پخش مواد غذایی در اردبیل/وزارت بهداشت وارد عمل شد ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کاهش تقلب در پخش مواد غذایی در اردبیل/وزارت بهداشت وارد عمل شد

کاهش تقلب در پخش مواد غذایی در اردبیل/وزارت بهداشت وارد عمل شد به گزارش اخبار اردبیل  , محسن ارزنلو در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، به اهمیت رصد و پایش تولید، توزیع و پخش مواد غذایی در جامعه تاکید و اظهار کرد: همانگونه که نظارت کافی بر عملکرد و تولید واحدهای تولیدی توسط کارشناسان معاونت غذا […]