مشاوره حقوقی
نکات مهم در خصوص نحوه شکایت از تامین اجتماعی ۰۳ شهریور ۱۴۰۱

نکات مهم در خصوص نحوه شکایت از تامین اجتماعی

نکات مهم در خصوص نحوه شکایت از تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است که به صورت ویژه در حوزه بیمه فعالیت می کند. از آن جایی که امکان تخلف یا فعالیت های غیرمجاز در هر سازمانی وجود دارد گاهی مراجعین به این سازمان شکایاتی مبنی بر نحوه خدمات رسانی کارمندان آن دارند. در […]