شورای شهر اردبیل انتخابات 1400 انتخابات شورای شهر و روستا صادق فرهمندامین
مردم اردبیل شاخص انتخاب شوراها را پایین نیاورند ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

مردم اردبیل شاخص انتخاب شوراها را پایین نیاورند

مردم اردبیل شاخص انتخاب شوراها را پایین نیاورند به گزارش اخبار اردبیل  , صادق فرهمند امین در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: ما امروز با گذشت دو دهه از فعالیت شوراها به یک آسیب‌شناسی جدی در این حوزه نیازمند هستیم تا نقاط ضعف و قوت شوراها و دامنه اختیارات و یا کاستی‌ها در این […]