شهرداری اردبیل اردبیل پروژه عمرانی پل قدس اردبیل
دست‌های نامرئی راز سردرگمی «تیراژه» اردبیل ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

دست‌های نامرئی راز سردرگمی «تیراژه» اردبیل

دست‌های نامرئی راز سردرگمی «تیراژه» اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , خبرگزاری هاریکا؛ گروه استان‌ها: پروژه تیراژه اردبیل به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تجاری-فرهنگی که در سال آغاز به کار خود قرار بود در مساحتی بالغ بر ۱۲۰ هزار مترمکعب بیشتر امکانات تجاری، رفاهی، تفریحی و فرهنگی را یکجا داشته باشد حالا بعد از گذشت قریب […]