سید حسن عاملی اردبیل انرژی امام جمعه اردبیل مطالبه گری دولت سیزدهم
جراحی مدیریتی شرط موفقیت دولت/ریشه فساد با نظام صیانت قطع شود ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جراحی مدیریتی شرط موفقیت دولت/ریشه فساد با نظام صیانت قطع شود

جراحی مدیریتی شرط موفقیت دولت/ریشه فساد با نظام صیانت قطع شود به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، آیت‌الله سید حسن عاملی ظهر پنجشنبه در نشست مجمع مطالبه‌گران استان اردبیل اظهار کرد: اگر دولت سیزدهم خواهان کسب توفیق در مسیر خدمت به مردم و انجام وظیفه خود است باید معالجه و جراحی مدیریتی […]