جهاد دانشگاهی اردبیل مهران اوچی توسعه گردشگری
بازنگری طرح جامع در جهاد دانشگاهی اردبیل در حال انجام است ۱۳ مهر ۱۴۰۰

بازنگری طرح جامع در جهاد دانشگاهی اردبیل در حال انجام است

بازنگری طرح جامع در جهاد دانشگاهی اردبیل در حال انجام است به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، هاریکاان اوچی عصر شنبه در کنفرانس بین‌المللی توسعه گردشگری پایدار در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: تدوین طرح جامعه گردشگری در سال ۷۸ به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته اما ضرورت بازنگری در این […]