تست غیر مخرب جوش
بازرسی چشمی VT چیست؟ ۰۶ دی ۱۴۰۰

بازرسی چشمی VT چیست؟

بازرسی چشمی VT چیست؟ بازرسی چشمی VT فرآیند بررسی و ارزیابی سیستم‌ها و اجزا با استفاده از سیستم‌های حسی انسانی است. تست جوش VT با توجه به صلاح­دید متخصصین بازرس، می ­تواند با ابزار های کمکی شامل ذره­ بین های جیبی تا میکروسکوپ ها نیز انجام گیرد. فرآیند بازرسی چشمی در صنعت همواره با استفاده […]