انتخابات ۱۴۰۰ شهرستان گرمی اردبیل تخلفات انتخاباتی
برخورد با متخلفان انتخاباتی بدون اغماض یا تبعیض 24 خرداد 1400

برخورد با متخلفان انتخاباتی بدون اغماض یا تبعیض

برخورد با متخلفان انتخاباتی بدون اغماض یا تبعیض به گزارش اخبار اردبیل  , مهدی عالی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، به لزوم جدیت در برخورد با تخلفات و جرایم انتخاباتی اشاره و اظهار کرد: نصب هرگونه تبلیغات پوستر، بنر و عکس نامزدهای انتخاباتی در این شهر بر تأسیسات ادارات دولتی، تخلف انتخاباتی و ممنوع بوده […]