انتخابات 1400 شهرستان گرمی اردبیل تخلفات انتخاباتی
برخورد با متخلفان انتخاباتی بدون اغماض یا تبعیض ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

برخورد با متخلفان انتخاباتی بدون اغماض یا تبعیض

برخورد با متخلفان انتخاباتی بدون اغماض یا تبعیض به گزارش اخبار اردبیل  , مهدی عالی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، به لزوم جدیت در برخورد با تخلفات و جرایم انتخاباتی اشاره و اظهار کرد: نصب هرگونه تبلیغات پوستر، بنر و عکس نامزدهای انتخاباتی در این شهر بر تأسیسات ادارات دولتی، تخلف انتخاباتی و ممنوع بوده […]