اشتغال واحد های تولیدی اقتصاد تولید رونق تولید اردبیل سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل رامین صادقی
۱۲۴ واحد صنعتی راکد در استان اردبیل احیا می‌شود ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۲۴ واحد صنعتی راکد در استان اردبیل احیا می‌شود

۱۲۴ واحد صنعتی راکد در استان اردبیل احیا می‌شود به گزارش اخبار اردبیل  , رامین صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: با تاکید استاندار اردبیل همه واحدهای راکد و تعطیل شده که قابلیت احیا دارند، شناسایی و احصا شده و قرار است تا پایان امسال همه این واحدها به چرخه تولید و اشتغال […]