اردبیل بزرگراه جاده راه و شهرسازی راه و شهرسازی اردبیل پروژه عمرانی
اردبیل به ۶۲۷ کیلومتر بزرگراه نیازمند است ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

اردبیل به ۶۲۷ کیلومتر بزرگراه نیازمند است

اردبیل به ۶۲۷ کیلومتر بزرگراه نیازمند است به گزارش اخبار اردبیل  , علی یوسف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: در همه مناطق شمال و جنوب استان طرح‌های توسعه بزرگراهی با پیشرفت قابل قبول در حال انجام است و ما همچنان در استان از دسترسی به آزاد راه محروم هستیم. وی تصریح کرد: با […]