اردبیل امام جمعه اردبیل سید حسن عاملی خطبه های نماز جمعه عادی سازی روابط با اسرائیل اسرائیل
کشورهای اسلامی در اعتماد به اسرائیل باد درو خواهند کرد ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کشورهای اسلامی در اعتماد به اسرائیل باد درو خواهند کرد

کشورهای اسلامی در اعتماد به اسرائیل باد درو خواهند کرد به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: رژیم جنایتکار و کودک کش اسرائیل هیچ وجاهت بین المللی ندارد اما برخی کشورهای همسایه تمام امکانات خود را در اختیار اسرائیل قرار داده […]