اردبیل استانداری اردبیل اکبر بهنام جو راه آهن اردبیل
۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن اردبیل تأمین شد ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن اردبیل تأمین شد

۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن اردبیل تأمین شد به گزارش اخبار اردبیل  , اکبر بهنامجو در گفتگو با خبرنگار هاریکا با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن اردبیل تأمین شد، اظهار کرد: در این ملاقات که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه معاونین در جلسه […]