آسیبهای اجتماعی اردبیل ناصر عتباتی دستگاه قضایی دستگاه های اجرایی
ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی در قبال کاهش بزه در جامعه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی در قبال کاهش بزه در جامعه

ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی در قبال کاهش بزه در جامعه به گزارش اخبار اردبیل  , گزارش خبرگزاری هاریکا، ناصر عتباتی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان که با هدف تعیین راهکارها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های استانی پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد اظهار کرد: دستگاه قضائی استان تمام توان خود را برای کاهش […]