آب و فاضلاب شهری آبفای اردبیل شبکه فاضلاب
اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر اردبیل با ۶۳ میلیارد تومان اعتبار ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر اردبیل با ۶۳ میلیارد تومان اعتبار

اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر اردبیل با ۶۳ میلیارد تومان اعتبار به گزارش اخبار اردبیل  , علیرضا نعمت سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: از امروز و با ابلاغ اعتبار ۱۴۰۰ پروژه جمع‌آوری فاضلاب شهر اردبیل در سه شهرک کاشانی، بعثت و شکوهی آغاز می‌شود تا به سرعت این پروژه به سرانجام برسد. […]