یگانهای تکاوری ارتش جمهوری اسلامی ایران مرزبانی
رصد و پایش مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران ارتش 08 خرداد 1400

رصد و پایش مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران ارتش

رصد و پایش مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران ارتش به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مرزهای شمالغرب کشور به همت تکاوران دلاور ارتش به صورت شبانه روزی رصد و پایش می شود.