کنایه سنگین سخنگوی وزارت خارجه ایران
کنایه سنگین سخنگوی وزارت خارجه ایران به عربستان ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

کنایه سنگین سخنگوی وزارت خارجه ایران به عربستان

کنایه سنگین سخنگوی وزارت خارجه ایران به عربستان به گزارش خبرگزاری هاریکا :کنایه سنگین سخنگوی وزارت خارجه ایران به عربستان   “سعید خطیب زاده” سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) در توئیتی با اشاره به سخنان مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در مورد قحطی در یمن و بمباران و محاصره یمن گفت: […]