کشاورزی خسارت شهرستان اهر
ضرورت پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل ۱۵ خرداد ۱۴۰۰

ضرورت پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل

ضرورت پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس بر ضرورت پرداخت تسهیلات کم بهره به روستاییان خسارت دیده از وقوع سیل و بارش تگرگ در اهر تاکید کرد.