کشاورزی جهاد کشاورزی اردبیل حسن روحی بذر سال زراعی واردات بذر وزارت جهاد کشاورزی
برنامه‌ریزی برای تأمین بذر کشاورزان اردبیل در شرایط خشکسالی ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

برنامه‌ریزی برای تأمین بذر کشاورزان اردبیل در شرایط خشکسالی

برنامه‌ریزی برای تأمین بذر کشاورزان اردبیل در شرایط خشکسالی به گزارش اخبار اردبیل  , حسن روحی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: با توجه به شرایط خشکسالی در استان اردبیل و تنش آبی در سال زراعی جاری، سازمان جهاد کشاورزی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را در مسیری پیش‌بینی کرده تا در کنار جبران خسارت […]