کشاورزی اردبیل خلیل نیکشاد جهاد کشاورزی اردبیل
حدنگاری ۴۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در اردبیل ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

حدنگاری ۴۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در اردبیل

حدنگاری ۴۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , به گزارش خبرنگار هاریکا، خلیل نیکشاد عصر چهارشنبه در مراسم اعطای اولین اسناد مالکیت طرح کاداستر و حدنگار در اراضی کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: سطح دسترسی اراضی در کشور و استان اردبیل زیر سه هکتار است در حالی که این سطح […]