کشاورزی ادوات کشاورزی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی
پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است

پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: پلاک گذاری تراکتور شرط دریافت سهمیه سوخت است و باید کشاورزان به این نکته توجه کنند.