کرونا ویروس
اختصاص ۲۵ هزار واکسن کرونا به آذربایجان شرقی ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

اختصاص ۲۵ هزار واکسن کرونا به آذربایجان شرقی

اختصاص ۲۵ هزار واکسن کرونا به آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری ایران از اخبار آذربایجان شرقی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۲۵ هزار واکسن به استان اختصاص یافته بود که ۸۳ درصد آن تزریق شده و با اختصاص ۲۳ هزار واکسن دیگر در طی دو هفته آینده تزریق دوز نخست به تمام کادر […]