کتاب سال تبریز شهرداری تبریز
اختتامیه پنجمین جایزه ملی کتاب سال تبریز برگزار شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

اختتامیه پنجمین جایزه ملی کتاب سال تبریز برگزار شد

اختتامیه پنجمین جایزه ملی کتاب سال تبریز برگزار شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- پنجمین جایزه ملی کتاب سال تبریز با معرفی نفرات برتر در محوطه عمارت ساعت شهرداری تبریز به کار خود پایان داد.