کتابخانه های عمومی اردبیل پروانه رضا قلیزاده ناشنوایان
راه‌اندازی بخش ناشنوایان در کتابخانه مرکزی اردبیل ۱۴ مهر ۱۴۰۰

راه‌اندازی بخش ناشنوایان در کتابخانه مرکزی اردبیل

راه‌اندازی بخش ناشنوایان در کتابخانه مرکزی اردبیل به گزارش اخبار اردبیل  , پروانه رضاقلیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای نخستین بار به همت کتابخانه مرکزی اردبیل بخش ناشنوایان این مجموعه فرهنگی راه‌اندازی شد تا این قشر از کتاب‌های تصویری و آموزش‌های مورد نظر در این […]