کارتن خواب شهرستان اهر کارتن خوابی
وضعیت کارتن خواب ها در  شهرستان اهر ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

وضعیت کارتن خواب ها در شهرستان اهر

وضعیت کارتن خواب ها در شهرستان اهر به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- اهر یکی از بزرگترین شهرستان های آذربایجان شرقی بوده که مدتی است با پدیده کارتن خوابی مواجه است.