پلاک مخدوش حسین عبدی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی
شناسایی ۴۴۲۰ خودرو با پلاک مخدوش در آذربایجان‌شرقی ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

شناسایی ۴۴۲۰ خودرو با پلاک مخدوش در آذربایجان‌شرقی

شناسایی ۴۴۲۰ خودرو با پلاک مخدوش در آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی گفت: تعداد ۲۶۳ راننده که پلاک‌های خودرو دستکاری کرده بودند به مراجع قضائی معرفی و تعداد ۴هزار و ۴۲۰خودرو پلاک مخدوش نیز مبلغ ۶۳ هزار تومان جریمه شدند.