ویروس کرونا شیوع کرونا دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است

آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است.