ویروس کرونا شیوع کرونا دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است 26 مرداد 1400

آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است

آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آمار شیوع ویروس کرونا در آذربایجان شرقی رو به افزایش است.