ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی تبریز محدودیت های کرونایی
۱۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند ۰۳ خرداد ۱۴۰۰

۱۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند

۱۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از مجموع ۲۱ شهرستان آذربایجان‌شرقی، ۱۳ شهرستان در وضعیت کرونایی نارنجی و مابقی در وضعیت زرد قرار دارند.