وزارت صنعت معدن و تجارت رضا علیخانی وزارت صمت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی
چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی است ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی است

چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چابک سازی وزارت صمت جزو اولویت های اصلی در دولت جدید است.