وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی محمدحسین صومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد ۲۷ مهر ۱۴۰۰

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور مدیرکل بازرسی، ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در تبریز برگزار شد.