ورزش اردبیل سجاد انوشیروانی سرانه ورزشی پروژه ورزشی
سرانه فضای ورزشی در اردبیل کمتر از ۱۰ سانتیمتر است ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

سرانه فضای ورزشی در اردبیل کمتر از ۱۰ سانتیمتر است

سرانه فضای ورزشی در اردبیل کمتر از ۱۰ سانتیمتر است به گزارش اخبار اردبیل  , سجاد انوشیروانی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: در حالی که این میانگین به ازای هر نفر در سطح استان نیم متر مربع است، در شهر اردبیل به دلیل گستردگی و کمبود سالن‌های ورزشی این سرانه کمتر از ۱۰ […]