ورزش اردبیل سجاد انوشیروانی سرانه ورزشی پروژه ورزشی
سرانه فضای ورزشی در اردبیل کمتر از ۱۰ سانتیمتر است 16 شهریور 1400

سرانه فضای ورزشی در اردبیل کمتر از ۱۰ سانتیمتر است

سرانه فضای ورزشی در اردبیل کمتر از ۱۰ سانتیمتر است به گزارش اخبار اردبیل  , سجاد انوشیروانی در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: در حالی که این میانگین به ازای هر نفر در سطح استان نیم متر مربع است، در شهر اردبیل به دلیل گستردگی و کمبود سالن‌های ورزشی این سرانه کمتر از ۱۰ […]