واکسیناسیون
آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال در زنجان ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال در زنجان

آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال در زنجان به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،دکتر پرویز  قزلباش گفت :از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال که شامل ۱۴ هزار نفر در استان بوده، آغاز شده است. وی با بیان اینکه ۶۶ درصد افراد بالای ۸۰ و واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ […]