واکسیناسیون ویروس کرونا واکسن کرونا
زمان واکسیناسیون متولدین سال ۱۳۵۷به قبل در آذربایجان‌شرقی فرارسید ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

زمان واکسیناسیون متولدین سال ۱۳۵۷به قبل در آذربایجان‌شرقی فرارسید

زمان واکسیناسیون متولدین سال ۱۳۵۷به قبل در آذربایجان‌شرقی فرارسید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرگروه پیشگیری از بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: مجوز تزریق واکسن به متولدین سال ۱۳۵۷ به قبل در شهرهای آذربایجان شرقی صادر شد.