واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی تبریز شیوع کرونا
۵۱ درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا در آذربایجان‌شرقی واکسینه شدند ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

۵۱ درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا در آذربایجان‌شرقی واکسینه شدند

۵۱ درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا در آذربایجان‌شرقی واکسینه شدند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۵۱ درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا و بیش از ۸۰ درصد سالمندان ۸۰ سال به بالا در آذربایجان شرقی بر ضد کرونا واکسینه شده‌اند.