واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی تبریز محمدحسین صومی
۶۰ درصد جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

۶۰ درصد جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند

۶۰ درصد جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۶۰ درصد جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند.