واحدهای صنعتی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی واحد تولیدی
۱۴۳۱ طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری۱۸۴۰۵ میلیارد تومانی ۰۳ خرداد ۱۴۰۰

۱۴۳۱ طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری۱۸۴۰۵ میلیارد تومانی

۱۴۳۱ طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری۱۸۴۰۵ میلیارد تومانی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون برنامه ریزی سازمان صمت آذربایجان شرقی از یک هزار و ۴۳۱طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری ۱۸ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان در استان خبر داد.