هشترود روز خبرنگار خبرنگاران
خبرنگاران از عناصر اصلی توسعه در جامعه هستند ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

خبرنگاران از عناصر اصلی توسعه در جامعه هستند

خبرنگاران از عناصر اصلی توسعه در جامعه هستند به گزارش کانال خبری تبریز , هشترود- فرماندار شهرستان هشترود با اشاره به وظایف خطیر خبرنگاران در اطلاع رسانی رویدادها گفت: خبرنگاران از عناصر اصلی توسعه در جامعه هستند.