نماینده خلخال و کوثر
پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر

پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر پیگیری مجدد و موکد نیازها و نارسایی های حوزه آب و فاضلاب خلخال و کوثر به گزارش اخبار شهر خلخال دفتر ارتباطات مردمی نماینده خلخال و کوثر ، در راستای پیگیری نارسایی های حوزه آب و فاضلاب منطقه که قبلا […]