نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی
نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی

نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی به گزارش اخبار شهر گرمی نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری در شهر گرمی جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ در عکس زیر مشخص شده هست. سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی