نخجوان جمهوری آذربایجان شهرستان جلفا
خط قرمزی برای توسعه روابط با ایران نداریم ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

خط قرمزی برای توسعه روابط با ایران نداریم

خط قرمزی برای توسعه روابط با ایران نداریم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: در حال حاضر هیچ خط قرمزی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.