ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی بازگشایی مدارس
حال خراب ناوگان اتوبوسرانی شهر تبریز/ به ۱۸۰۰ اتوبوس نیاز داریم ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

حال خراب ناوگان اتوبوسرانی شهر تبریز/ به ۱۸۰۰ اتوبوس نیاز داریم

حال خراب ناوگان اتوبوسرانی شهر تبریز/ به ۱۸۰۰ اتوبوس نیاز داریم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کلانشهر تبریز نیازمند ۱۸۰۰ دستگاه اتوبوس جدید و تازه نفس است و با بازگشایی احتمالی مدارس و دانشگاه‌ها طی ماه های آینده، کمبود اتوبوس معضل جدی شهر تبریز خواهد بود.