مواد مخدر بناب فرمانداری بناب
پیشگیری اولویت نخست در مبارزه با مواد مخدر است ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

پیشگیری اولویت نخست در مبارزه با مواد مخدر است

پیشگیری اولویت نخست در مبارزه با مواد مخدر است به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب پیشگیری را اولویت نخست کار مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: خروجی مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان در جهت پیشگیری باید مشهود باشد.