مهندس فروزنده
مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد

مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد به گزارش اخبار پارس آباد : مهندس فروزنده شهردار پارس آباد از خرید یک دستگاه آمبولانس حمل متوفی خبر داد شهردار با اعلام این خبر گفت : به دنبال نارضایتی شهروندان از فرسوده شدن آمبولانس حمل متوفی، شهرداری بعد از ۱۵ […]