مهندس فروزنده شهردار پارس آباد
جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد

جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی در پارس آباد به گزارش اخبار شهر پارس آباد در جلسه شهردار با حضور معاونت عمرانی فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر با مدیران شرکت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری شاهد ظهر پنجشنبه با حضور مهندس فروزنده شهردار پارس آباد ، مهندس ندایی معاون […]

بازدید نوروزی شهردار پارس آباد از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

بازدید نوروزی شهردار پارس آباد از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

بازدید نوروزی شهردار پارس آباد از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی بازدید نوروزی شهردار از واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی به گزارش کانال خبری پارس آباد , مهندس فروزنده شهردار پارس آباد در لحظه تحویل سال با حضور خود در آتش نشانی ، سال جدید را با ماموران آتش نشانی و خدمات ایمنی […]