مهارت آموزی دانشجویان دانشگاه های ایران
فقط ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

فقط ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند

فقط ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه ۱۵ درصد دانشجویان کشور مهارتی هستند، گفت: این درحالی است که ۴۰ درصد دانشجوها باید مهارتی باشند.