مقاوم سازی مسکن روستایی اردبیل بنیاد مسکن اردبیل فرهاد سبحانی طرح اقدام ملی مسکن
۶۱ درصد مساکن روستایی در اردبیل مقاوم‌سازی شد ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۶۱ درصد مساکن روستایی در اردبیل مقاوم‌سازی شد

۶۱ درصد مساکن روستایی در اردبیل مقاوم‌سازی شد به گزارش اخبار اردبیل  , فرهاد سبحانی همزمان با دهه حساب ۱۰۰ امام و تشکیل بنیاد مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار هاریکا، اظهار کرد: طرح اقدام ملی مسکن در مناطق مختلف استان اردبیل آغاز شده و در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر نیز مسئولیت ساخت واحدهای طرح […]