معاون سیاسی
ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر  در اردبیل 28 اسفند 1399

ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر در اردبیل

ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر در اردبیل معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل: ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراها تأیید شد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از نهایی شدن ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام […]