معاون سیاسی
ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر  در اردبیل ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر در اردبیل

ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر در اردبیل معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل: ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام انتخابات شوراها تأیید شد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از نهایی شدن ثبت نام ۴۳۸ نفر در ششمین روز ثبت نام […]